.

Školní systém v České republice by potřeboval akutní reformu. Úroveň vzdělanosti klesá, skutečně chytří lidé nenacházejí uplatnění… Máme mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale málokdo z nich je schopen pracovat v oboru, který vystudoval. Na vině jsou jednak moderní technologie a větší nepozornost dětí, kterým zkrátka klasická forma výuky nestačí, nemůže je zaujmout a není pro ně aktuální, druhak nekvalifikovanost nově příchozích pedagogů.
zápisky v sešitě.jpg

Proč ale dosud nikdo efektivně nezapojil internet a jeho potenciál do výukového systému? Vzniká nepřeberné množství zábavných a vzdělávacích aplikací a programů, mnohem pochopitelnějších a pro děti, dospívající, ba i pro dospělé přístupnějších.
 
Zde se zaměříme jen na několik z nich:
 
·         Duolingo
·         Khan Academy
·         Nostis

káva, pc, mobil a zápisník.jpg
Duolingo
Znáte to, někteří z nás se učí anglicky po dlouhá léta a prakticky nic neumí. Pro některé je to úsměvný fakt, pro jiné trn v oku. Není se vůbec čemu divit, že v dnešní době téměř každý mladý člověk, který má od dětství přístup k internetu by v angličtině bezezbytku obstál. Podívat se na video s rodilým mluvčím, který popisuje něco, co nás samotné zajímá, je rozhodně přínosnější než v učebnici otočit na další gramatickou lekci.
Duolingo je online platforma, která uživateli zdarma zprostředkovává jazykové kurzy. Základní a nejrozšířenější je výuka angličtiny. Pokud anglicky již umíte, můžete si vybrat i z několika dalších světových jazyků. Program vás systematicky vede několika dílčími lekcemi. Složitost se stupňuje, program vás rovněž vede k opakování některých lekcí, abyste si je lépe zapamatovali.
 
Khan Academy
Naším posláním je poskytovat bezplatné vzdělávání komukoli a kdekoli. Jde o neziskovou organizaci poskytující online kurzy, lekce a cvičení k různým vědním oborům. Vše doplňuje velice stylový design a uživatelsky přehledné menu, na které si navyknou lidé všech generací. Původně se na Khan dalo studovat pouze v angličtině, dnes se již rozrůstá do celého světa a zároveň s tím přibývá přeložených lekcí do jiných světových jazyků, češtinu nevyjímaje. Khan Academy nabízí rozšíření, či upevnění znalostí například v matematice, přírodních vědách, ale i v historii, umění a humanitních vědách. Nenásilným způsobem a s obětováním jen několika málo minut volného času se dá dostat ke kvantu informací, které se díky uzpůsobení jednotlivých lekcí snadno vštípí do paměti každého uživatele.

.

Nostis
Další, tentokrát ovšem česká, vzdělávací platforma se jmenuje Nostis. Původně vznikla pod záštitou Univerzity Palackého. Kurzy se zaměřují výhradně na výuku práva. Úspěšní absolventi kurzu mohou získat i certifikát od dané univerzity (v současnosti se na koordinaci kurzů podílejí Univerzita Palackého a Univerzita Karlova). Formu a uspořádání kurzů má na starost nezisková organizace Nugis Finem.
 
Nač tedy omezovat vzdělávání na bezduché vysedávání ve školních lavicích, když dnešní moderní svět, podpořený internetem poskytuje tolik lákavých a přístupnějších variant?

Internet jako budoucnost vzdělání
4.3 (86.67%)9
.