Kurzy první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí

Posted on

Každé léto se do českých luhů a hájů vydávají tisíce dětí na tábory. Jejich organizátoři to opravdu nemají lehké. Ne tím, že se musejí o děti starat, vyplňovat jejich volný čas či připravovat zázemí. Náročná je především administrativní a legislativní příprava na tyto akce. Současná doba se výrazně liší od doby, kdy se pořádaly tábory před desítkami let. Stát dohlíží téměř na vše, jeho kontrolní orgány hlídají dodržování hygienických norem, bezpečnost dětí a v neposlední řadě také péči o jejich zdraví. Ne každý tak může vykonávat funkci zdravotníka.
první pomoc
Zřízení funkce zdravotníka je nezbytné, pakliže zotavovací akci (tábor, školní výlet, lyžařský kurz apod.) navštíví více než 30 dětí. Osoba, která tuto funkci bude vykonávat, musí mít buďto řádné vzdělání v oboru všeobecná sestra, lékař (včetně studentů 3. a vyššího ročníku medicíny), nebo musí absolvovat kurz první pomoci. Tyto kurzy v České republice zaštiťuje a pořádá Český červený kříž (dále ČČK).
V případě, že jste doposud jako zdravotník na tábory jezdili „bez papíru“ a uvažujete o tom, že se necháte „zlegalizovat“, budete muset tento kurz absolvovat. Jedná se o 40 hodinové školení, rozdělené většinou do dvou po sobě jdoucích víkendů.
Náplní kurzu je zhruba půl na půl teorie a praxe. Teoretická část vás seznámí postupně se základy anatomie lidského těla, fyziologií, nejčastějšími typy úrazů, historií ČČK, funkcí integrovaného záchranného systému atd. Praktická část pak účastníky naučí především kardiopulmonární resuscitaci, obvazovým technikám, postupům v případech zlomenin, zapadlého jazyka, záchvatů.
stan typu A
Závěrečné zkoušky spočívají ve splnění teoretického testu (formou abcd testu) a simulace nehody, kdy musíte rozlišit jednotlivé případy podle závažnosti, následně ošetřit účastníky, zabezpečit situaci a aktivovat složky záchranného systému. Po jeho úspěšném složení dostanete certifikát, který je (pokud však nejste pedagog) nutné obnovovat každých 5 let formou přezkoušení.

Internet jako budoucnost vzdělání

Posted on

Školní systém v České republice by potřeboval akutní reformu. Úroveň vzdělanosti klesá, skutečně chytří lidé nenacházejí uplatnění… Máme mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale málokdo z nich je schopen pracovat v oboru, který vystudoval. Na vině jsou jednak moderní technologie a větší nepozornost dětí, kterým zkrátka klasická forma výuky nestačí, nemůže je zaujmout a není pro ně aktuální, druhak nekvalifikovanost nově příchozích pedagogů.
zápisky v sešitě.jpg

Proč ale dosud nikdo efektivně nezapojil internet a jeho potenciál do výukového systému? Vzniká nepřeberné množství zábavných a vzdělávacích aplikací a programů, mnohem pochopitelnějších a pro děti, dospívající, ba i pro dospělé přístupnějších.
 
Zde se zaměříme jen na několik z nich:
 
·         Duolingo
·         Khan Academy
·         Nostis

káva, pc, mobil a zápisník.jpg
Duolingo
Znáte to, někteří z nás se učí anglicky po dlouhá léta a prakticky nic neumí. Pro některé je to úsměvný fakt, pro jiné trn v oku. Není se vůbec čemu divit, že v dnešní době téměř každý mladý člověk, který má od dětství přístup k internetu by v angličtině bezezbytku obstál. Podívat se na video s rodilým mluvčím, který popisuje něco, co nás samotné zajímá, je rozhodně přínosnější než v učebnici otočit na další gramatickou lekci.
Duolingo je online platforma, která uživateli zdarma zprostředkovává jazykové kurzy. Základní a nejrozšířenější je výuka angličtiny. Pokud anglicky již umíte, můžete si vybrat i z několika dalších světových jazyků. Program vás systematicky vede několika dílčími lekcemi. Složitost se stupňuje, program vás rovněž vede k opakování některých lekcí, abyste si je lépe zapamatovali.
 
Khan Academy
Naším posláním je poskytovat bezplatné vzdělávání komukoli a kdekoli. Jde o neziskovou organizaci poskytující online kurzy, lekce a cvičení k různým vědním oborům. Vše doplňuje velice stylový design a uživatelsky přehledné menu, na které si navyknou lidé všech generací. Původně se na Khan dalo studovat pouze v angličtině, dnes se již rozrůstá do celého světa a zároveň s tím přibývá přeložených lekcí do jiných světových jazyků, češtinu nevyjímaje. Khan Academy nabízí rozšíření, či upevnění znalostí například v matematice, přírodních vědách, ale i v historii, umění a humanitních vědách. Nenásilným způsobem a s obětováním jen několika málo minut volného času se dá dostat ke kvantu informací, které se díky uzpůsobení jednotlivých lekcí snadno vštípí do paměti každého uživatele.

Nostis
Další, tentokrát ovšem česká, vzdělávací platforma se jmenuje Nostis. Původně vznikla pod záštitou Univerzity Palackého. Kurzy se zaměřují výhradně na výuku práva. Úspěšní absolventi kurzu mohou získat i certifikát od dané univerzity (v současnosti se na koordinaci kurzů podílejí Univerzita Palackého a Univerzita Karlova). Formu a uspořádání kurzů má na starost nezisková organizace Nugis Finem.
 
Nač tedy omezovat vzdělávání na bezduché vysedávání ve školních lavicích, když dnešní moderní svět, podpořený internetem poskytuje tolik lákavých a přístupnějších variant?

Kvalitní a spolehlivé světelné zdroje

Posted on


Výbojka je už po mnoho let opravdu nepostradatelným světelným zdrojem s velkým využitím. Nemyslete si, že je tento světelný zdroj určen pouze pro osvětlení exteriéru, najde své využití také třeba v neonových nápisech či v osvětlení výloh a některé druhy mohou být využity v blescích fotoaparátů či v CO2 laserech nebo samozřejmě také v automobilech. Jde o světelný zdroj, který Vám velmi dobře poslouží.

různá světla

V naší široké nabídce najdete výbojky od světově proslulých výrobců, kteří se výrobě a vývoji světelných zdrojů věnují už po desítky let a jsou tou nejvyšší špičkou na trhu a právě proto se jejich produkty mohou pyšnit nejen vysokou kvalitou a spolehlivostí, ale také dlouhou životností, moderním designem a hlavně velmi příznivou cenou. Stačí jen přesně vědět, co hledáte.

Záleží na tom, jestli hledáte světelný zdroj s venkovním využitím do pouličního osvětlení pro nasvícení prostoru před domem či budovou vaší společnosti, pro nasvícení parkovacího místa a pro podobné venkovní prostory, tak je dobré vybrat tak zvanou sodíkovou výbojku, která se vyznačuje nejen dlouhou životností a to až několik desítek tisíc hodin, ale také svou úsporností, co se spotřeby elektrické energie týče a samozřejmě kvalitním světlem. Tento světelný zdroj vydává naprosto dokonalé světlo i za toho nejhoršího počasí.

visící žárovky

Ovšem pokud hledáte světelný zdroj spíše pro nasvícení výlohy či výstavního prostoru nebo do neonového nápisu a podobně, tak je dobré se spolehnout na tak zvanou halogenidovou výbojku, která se taktéž vyznačuje opravdu vysokou životností a úsporností, a i když se Vám možná pořizovací cena bude zdát trochu vyšší, tak vězte, že investice do tohoto světleného zdroje se Vám stonásobně vrátí.

Pokud se nebudete vědět rady s výběrem vhodného světelného zdroje pro Vaše osvětlení, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a poradíme.